GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie, 68-204 Bieniów ul. Zielonogórska 14

Fillia GBP Grabik


Fillia GBP Grabik
        Po wojnie od 1945 do końca 1995 roku biblioteki w Grabiku nie było. Dopiero 2 stycznia 1996 roku, 51 lat od zakończenia II wojny światowej z inicjatywy Pani Teresy Kowalczewskiej powstał w Grabiku bardzo przytulny, przyciągający czytelników pokoik z książkami jako filia Biblioteki Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie. Pokoik z książkami, bez ogrzewania o powierzchni 14 m² mieścił się na górze nad korytarzem wybudowanej Hali Sportowej w Grabiku. Filię od podstaw zakładała i prowadziła Pani Helena Mużyłowska. Mimo zimna każdego roku czytelników przybywało, zatem z konieczności na czytelnię został zaadoptowany nieogrzewany, długi korytarz o szerokości ok 2 m. na którym zostały ułożone w systemie pociągowym stoliki z krzesłami. Ściany służyły jako tablice informacyjne. Piecyk gazowy zastąpiono olejowym grzejnikiem, ale korytarz nadal pozostał bez ogrzewania.

         W 2005 roku rozpoczęto budowę Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Grabiku. Zatem powstała wizja pięknej biblioteki w nowym budynku. Cierpliwość czytelników została nagrodzona. Otóż 10 grudnia w 2006 roku odbyła się podniosła uroczystość środowiskowa podczas której dokonano uroczystego otwarcia Biblioteki Publicznej Gminy Żary Filii w Grabiku.

         Opracowany projekt działalności biblioteki w Grabiku zyskał uznanie,           a za pozyskane środki z Ministerstwa Kultury zakupiono piękne meble, które stanowią funkcjonalne wyposażenie działów dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych oraz czytelni ze stanowiskami komputerowymi i nieodpłatnym dostępem do internetu umożliwiającym czytelnikom zdobywanie potrzebnych informacji i szybkiego kontaktu ze światem.

         Tak ważną dla środowiska wiejskiego uroczystość zaszczycili swoją obecnością  przedstawiciele władz gminnych,  powiatowych i wojewódzkich, a także dyrektorzy szkół z terenu gminy Żary i mieszkańcy Grabika. Dyrektor Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze Pani Maria Wasik wraz z pracownikiem instruktażu metodycznego Panią Stanisławą Bogalską  oraz przewodniczącą Wojewódzkiego Stowarzyszenia Polskich Bibliotekarzy Panią Haliną Zielińską wyraziła podziw i uznanie dla władz gminy Żary, które w tak trudnych czasach dla polskiej kultury i oświaty nie zapominają o środowiskach wiejskich ujmując w planach rozwój kultury polskiej na wsi.  

         Wójt Gminy Żary Jan Dżyga podkreślił znaczenie dostępu człowieka do informacji na poziomie światowym i o istocie rozwoju bibliotek na terenie wiejskim, zapewnił o kontynuowaniu systematycznego wyposażania księgozbiorów bibliotek a także o ich komputeryzacji, ponieważ standard życia na wsi nie może być niższy od miejskiego. Dzięki zakupionym gablotom zaproszeni goście mogli oglądać wystawę „Grabik wczoraj i dziś”, a dzięki nowoczesnemu sprzętowi przygotowany i prowadzony przez Panią Helenę Mużyłowską pokaz multimedialny „Dziesięć lat z działalności biblioteki w przytulnym pokoiku” w Grabiku.

         Pani Helena Mużyłowska  najważniejszym Gościom , przyjaciołom biblioteki w sposób uroczysty wręczyła podziękowania i zaprosiła do wspólnego biesiadowania.

Od grudnia 2006 roku w bibliotece rozpoczęła pracę na pół etatu Anna Kowalczewska, przez co biblioteka zwiększyła godziny otwarcia. Teraz biblioteka funkcjonowała 8 godzin dziennie. We wrześniu 2011 roku Pani Helena Mużyłowska przeszła na emeryturę, natomiast Pani Anna Kowalczewska obsługuje bibliotekę na pełny etat.

Od roku 2014 biblioteka prowadzi komputeryzację zasobów bibliotecznych, co spowoduje wiele ułatwień dla czytelników.   

Biblioteka czynna:

PONIEDZIAŁEK:   8.00   -   16.00

WTOREK:               8.00   -   16.00

ŚRODA:                   9.00   -   16.00

CZWARTEK:           8.00   -   13.00  (dla czytelników) 13.00 - 16.00 (prace techniczne)

PIĄTEK:                  8.00   -   17.00

 

tel. kont. 68 362 06 84