GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie, 68-204 Bieniów ul. Zielonogórska 14

Filia GBP Lubanice


Filia GBP Lubanice
Biblioteka w Lubanicach powstała w 1957 roku, mieściła się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej. Opiekę nad placówką sprawowała Bogumiła Mietlińska, po której stanowisko objął Ryszard Tyrcha , ówczesny kierownik Szkoły Podstawowej w Lubanicach. W późniejszych latach kierownikami biblioteki byli: Czesław Czarnecki, Kazimierz Kwiatkowski i Stanisław Maksoń. W tym czasie bibliotekę przeniesiono do budynku w centrum wsi, gdzie obecnie mieści się również świetlica wiejska. Placówka zajmowała wówczas ciasne i ciemne pomieszczenia na pierwszym piętrze. Od 1960 do 1971 roku, jako pełnoetatowy pracownik, w bibliotece zatrudniona była Barbara Klimenko, po której stanowisko objęła Wanda Cymach. W 1980 roku  stanowisko kierownika biblioteki objęła Zofia Dominiak. Wówczas biblioteka mieściła się przy ośrodku zdrowia . W 1982 roku pracę w placówce rozpoczęła Bronisława Kuczko, która pełniła funkcję kierownika ponad 22 lata. W 1985 roku bibliotekę ponownie przeniesiono do budynku przy świetlicy wiejskiej, do pomieszczeń po klubokawiarni, gdzie mieści się do dziś. W 2004 roku kierownikiem biblioteki została Anna Micinowska, obecnie Kuczko.  Biblioteka w Lubanicach jest filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieniowie. Początkowo nadzorowała pracę dwóch punktów bibliotecznych w Łukawiu i Drożkowie. W 2006 roku punkt w Drożkowie stał się samodzielną filią podlegająca bibliotece gminnej , prowadzi go Katarzyna Wilk. Punkt w Łukawiu funkcjonuje do dziś i był prowadzony przez Danutę Bakalarz, a obecnie przez Małgorzatę Pękala.

 

 Godziny otwarcia Biblioteki:

Poniedziałek:      1000  - 1800

Wtorek :            1000 - 1800

Środa:                  1000  - 1800

Czwartek:          1000 - 1300 dla czytelnków

Piątek:                1000 - 1800 

 

 Kontakt:  68 362-08-54  lub  gbplubanice@o2.pl