GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie, 68-204 Bieniów ul. Zielonogórska 14

Filia GBP Mirostowice Dolne


Filia GBP Mirostowice Dolne
Historia powstania Biblioteki Publicznej w Mirostowicach Dolnych związana jest z Kopalnią Węgla Brunatnego (KWB) ”Henryk” oraz Mirostowickimi Zakładami Ceramiki Budowlanej (MZCB) . Kierownictwo KWB „Henryk” w roku 1948 w miesiącach letnich zaczęło tworzyć bibliotekę zakładową, w której społecznie pracowała Pani Janina Chechelska. Biblioteka mieściła się w budynku  kopalni, a ilość książek wynosiła 360 woluminów. Początki były bardzo skromne.

 

                Z chwilą uruchomienia MZCB powstała również świetlica zakładowa. W roku  1952 została powołana rada czytelnictwa. Następnie w związku z instrukcją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11.04.1956 roku Nr 14, Prezydium Gromadzkiej Rady  Narodowej, mając na uwadze rozwój życia kulturalnego naszej miejscowości. Postanowiło podjąć  uchwałę, powołując Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Łazie oraz zobowiązując Zarządy Świetlicowe  świetlicy KBW ‘Henryk” i MZCB, w  celu utworzenia jednej wspólnej świetlicy.

 

                  Po wojnie, strukturę organizacyjną sieci Publicznych Bibliotek Powszechnych, oparto na strukturze podziału administracyjnego państwa. W ten sposób utworzono: biblioteki wojewódzkie, powiatowe, miejskie  i gminne. Miały one swoje filie i punkty biblioteczne. Po remoncie pomieszczenia świetlicy w Łazie, biblioteka zostaje przeniesiona do nowego lokalu. Gromadzka Biblioteka Publiczna w Łazie funkcjonowała do 1968  roku. Bibliotekarz  był pracownikiem ryczałtowym. Biblioteka w Łazie posiadała dwa punkty biblioteczne w Mirostowicach Dolnych i Stawniku. W  październiku 1968 roku  zostaje  przeniesiona do wyremontowanego lokalu bibliotecznego  w Mirostowicach Dolnych. W tym roku od 01 października rozpoczyna pracę  Pani  Barbara  Jendraszak, która w roku 1971 przejmuje  1182 woluminy  z biblioteki  zakładowej. Powstaje jedna biblioteka, a Pani Basia  otrzymuje cały etat. Pracuje do roku 1975. Po tym roku następują zmiany w układzie administracyjnym, biblioteka zostaje filią Biblioteki Gminnej w Bieniowie. W roku 1980 biblioteka  zostaje zamknięta, a cały budynek oddany do kapitalnego remontu, który trwa cztery lata. W tym samym roku na mocy porozumienia między Naczelnikiem Gminy Żary, a dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach, biblioteka w Mirostowicach Dolnych zostaje filią Nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żarach. Trwa to do 1987 roku. W dniu 18.12.1987 roku Prezydium Rady Gminy w Żarach powołuje Gminną Bibliotekę Publiczną w Bieniowie. Biblioteka w Mirostowicach Dolnych staje się ponownie filią GBP w Bieniowie. Od roku 1984 w bibliotece  zatrudniona jest Wiesława Zegiel. Obecna powierzchnia użytkowa biblioteki  wynosi 130m2. Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do Internetu dla  czytelników biblioteki.

W bibliotece prowadzone są cykliczne  spotkania :

 

- „Cala Polska Czyta Dzieciom” ,  

- Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci i Dorosłych,

- Spotkania autorskie,

- Literackie czwartki godz.10.00 – 11.30,

- Kreatywne zajęcia w  piątki godz.12.30 – 14.30,

- Decupage  dla dzieci i  dorosłych we  wtorki godz.17.00 – 19.00

- Lekcje otwarte oraz Lekcje biblioteczne  wg. zapotrzebowania,

- Książka na telefon,

- Kurs angielskiego 123

 

Kontakt:   +48(68)362 14 42

 

Email:  biblioteka.mirostowicedolne@wp.pl

 

BIBLIOTEKA  CZYNNA DLA CZYTELNIKÓW

 

Poniedziałek   8:00 – 17:00

 

Wtorek           11:30 -  19:00

 

Środa             11:30 -  19:00

 

Czwartek      8:00 - 13:00

 

 Piątek           8:00 -  16:00